logoPOlogoPlogoEPL

logoPO

 

Historia Polski w Unii Europejskiej.

Początki stosunków dyplomatycznych między Polską a Wspólnotą Europejką, jak się wtedy nazywała Unia Europejska, rozpoczęły się 16 września 1988 roku. 19 września 1989 r. w Warszawie podczas spotkania przedstawicieli WE i ich pierwszej wizyty w Polsce podpisano dokument umożliwiający negocjacje w sprawie Umowy handlu i współpracy handlowej i gospodarczej między krajami.

Niestabilna sytuacja polityczna w Polsce spowodowała, że dopiero w 1989 roku rozpoczęto rozmowy dotyczące stowarzyszenia Polski ze Wspólnotą Europejską. Rozmowy te zakończyły się wielkim sukcesem. 22 grudnia 1990 roku rozpoczęto oficjalne rozmowy. Rozmowy te zakończono podpisaniem Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską i ich państwami członkowskimi w dniu 16 grudnia 1991 roku. Trzy miesiące po wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej, zaczął obowiązywać Układ europejski z Polską. Wydarzyło się to 1 lutego 1994 roku. Rzeczywisty proces integracyjny Polski rozpoczął się w 1994 roku, w momencie złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej w stolicy Grecji – Atenach. Ostateczny dokument tj. Traktat akcesyjny został podpisany 16 kwietnia 2003 roku też w Atenach. Od 1 maja 2004r. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Od tego też momentu posiadamy w strukturach unijnych swoich przedstawicieli. Przez pierwszą kadencję (2004-2009) reprezentowało polskie interesy 54 europosłów. Obecnie (2009-2014) mamy 51 Posłów do Parlamentu Europejskiego.

W dniu 25 maja br. odbędą się wybory nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Do obsadzenia podobnie jak w ubiegłym okresie mamy 51 mandatów. Wybory 2014 do Parlamentu Europejskiego już niebawem. Warto pamiętać, że wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego , jego posłowie uzyskali uprawnienia ustawodawcze i zyskali możliwość częściowego decydowania o budżecie Unii. Nie zapomnijmy zatem tego dnia udać się do urn, by zadecydować o tym, kto będzie podejmował najważniejsze decyzję dot. Wspólnoty w ciągu najbliższych 5 lat.