logoPOlogoPlogoEPL

logoPO

 

KANDYDAT, KANDYDATKA, KANDYDACI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyborcom oraz partiom politycznym, którym dodatkowo przyznano prawo tworzenia koalicji wyborczych. Czynności wyborcze oraz kampania prowadzone są przez komitety wyborcze. Utworzenie komitetu obarczone jest wymogiem zebrania 1000 podpisów poparcia dla tej inicjatywy. Liczba kandydatów zgłaszanych na listach okręgowych przez komitety musi zawierać się w przedziale pomiędzy pięcioma a dziesięcioma osobami. Kandydować wolno wyłącznie w jednym okręgu i tylko z jednej listy. Rejestracja listy wymaga zebrania 10 000 podpisów poparcia. Kampania rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem postanowienia o zarządzeniu wyborów i kończy 24 godziny przed dniem ich rozpoczęcia (tzw. cisza wyborcza). Prowadzi się ją na zasadach określonych w Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu. Jej finansowanie jest jawne.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej istnieje szereg stanowisk, których piastowanie uniemożliwia zostanie posłem do Parlamentu Europejskiego. Poseł do Parlamentu Europejskiego nie może być członkiem krajowego rządu lub posłem do krajowego parlamentu, ani też czynnym urzędnikiem instytucji europejskich. Kilka krajów stosuje dodatkowe ograniczenia.