logoPOlogoPlogoEPL

logoPO

 

Kandydaci do Europalramentu.

25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Będą to już trzecie z kolei wybory w Polsce. Poprzednie odbyły w 2004 i 2009 roku. Podobnie jak ostatnio Polacy mają do obsadzenia 51 ze wszystkim 751 miejsc w Parlamencie. O mandaty europosła będą ubiegać się kandydaci w 13 okręgach. Na temat, tego kto będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego już teraz prowadzone są głośne debaty i dyskusje, jednak oficjalne listy wyborcze zostaną ogłoszone dopiero na przełomie lutego i marca.

Mimo, że do wyborów pozostał jeszcze kilka miesięcy, warto zawczasu zainteresować się tym, kto będzie kandydatem do Europarlamentu i spośród jakich nazwisk będziemy wybierać 25 maja przy urnie wyborczej. Tegoroczne wybory będą pierwszymi po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Biorąc w nich udział będziemy mieli jeszcze większy wpływ na decyzje dotyczące całej Wspólnoty. Parlament już jakiś czas temu rozpoczął kampanię informacyjną, celem której jest przygotowanie społeczeństwa na zmiany i uświadomienie korzyści wynikających z uczestnictwa w wyborach. Jednym z zadań Parlamentu Europejskiego jest zatwierdza przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przewodniczący jest wyłaniany przez Radę Europejską spośród kandydatów przedstawionych przez państwa członkowskie. Nie ma wymogu, by był on Posłem do Parlamentu Europejskiego. Nazwiska kandydatów zawsze są wcześniej ogłaszane.

Hasło przewodnie akcji Parlamentu Europejskiego brzmi: "DZIAŁAJ.REAGUJ.DECYDUJ". Ma na celu przedstawienie tego jak zwiększyły się uprawnienia tego organu oraz wpływu jakie jego decyzje mają na obywateli Europy. Podkreśla się fakt, że idąc do urn możemy ukształtować przyszłą wizję Unii Europejskiej.