logoPOlogoPlogoEPL

logoPO

 

EURO DEPUTOWANY, EURO DEPUTOWANA

Posłowie do Parlamentu Europejskiego są prawodawcami w Unii Europejskiej: bez ich udziału i zgody większość praw UE nie może powstać. Na mocy Traktatu z Lizbony, z roku 2009, Parlament uzyskał rzeczywiste uprawnienia w ostatnich z ważnych obszarów polityki, takich jak: rolnictwo i swobody obywatelskie, gdzie dotychczas pełnił jedynie rolę konsultacyjną.

Poseł do Parlamentu Europejskiego - członek Parlamentu Europejskiego, wybierany na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków Parlamentu Europejskiego używa się potocznie określenia "europarlamentarzysta", "eurodeputowany" lub "europoseł". Parlament Europejski liczy obecnie 766 eurodeputowanych, sprawujących mandat wolny, wybieranych na pięcioletnią kadencję. W Polsce w stosunku do członków Parlamentu Europejskiego używa się potocznie określenia „europarlamentarzysta”, „eurodeputowany” lub „europoseł”, natomiast oficjalne określenie brzmi: „poseł do Parlamentu Europejskiego”. W Wielkiej Brytanii stosuje się określenie „członek Parlamentu Europejskiego” (Member of the European Parliament, w skrócie MEP), we Francji zaś – „deputowany” (un député européen).

Po zliczeniu głosów następuje wybór posłów. Na czym polega ich praca i jaki wpływ mają oni na politykę w Brukseli i Strasburgu?

Aby reprezentować interesy wyborców, większość posłów przystępuje do grup politycznych, w których bronią swoich stanowisk wspólnie z posłami z innych państw członkowskich UE o podobnych poglądach.

Posłowie pracują także w komisjach, gdzie poświęcają swój czas i energię na analizę projektów prawnych. W Parlamencie Europejskim działa 20 stałych komisji, każda z nich zajmuje się innym obszarem polityki Unii Europejskiej. Komisje te są ustawodawczym motorem Parlamentu, ponieważ to w nich odbywają się najważniejsze negocjacje, padają najsilniejsze argumenty i zawierane są porozumienia, chociaż ostateczne decyzje muszą zostać podjęte przez Parlament w pełnym składzie 751 członków.

Dodatkowo, posłowie mogą wchodzić w skład delegacji międzyparlamentarnych, których rolą jest podtrzymywanie kontaktów z parlamentami państw spoza Unii Europejskiej.

Po ustaleniu składu Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego wrócą do swoich głównych obowiązków parlamentarnych: kształtowania prawa, które wpływa na codzienne życie obywateli Europy oraz opracowywania rocznego budżetu Unii Europejskiej. Kompetencje te Parlament dzieli z Radą Unii Europejskiej (składającą się z ministrów 28 państw UE), z którą pracuje w systemie zbliżonym do dwuizbowego. Parlament ma również uprawnienia do nadzoru nad innymi instytucjami Unii Europejskiej, kontroluje, w jaki sposób pracują i na co wydają pieniądze podatników. Ponadto Parlament wysłuchuje obaw i trosk obywateli oraz może włączać nowe zagadnienia do politycznego planu działań Unii Europejskiej.