logoPOlogoPlogoEPL

logoPO

 

Wybory do Europarlamentu 2014.

http://pkw.gov.pl/2014/

Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji odbędą się miedzy 22-25 maja 2014roku. W tych terminach będziemy wybierać 751 posłów we wszystkich krajach europejskich należących do Unii Europejskiej. W Polsce wybory odbędą się 25 maja w 13 okręgach.

Okręgi wyborcze kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Numer Obszar Siedziba okręgowej komisji wyborczej
Okręg nr 1 województwo pomorskie Gdańsk
Okręg nr 2 województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz
Okręg nr 3 województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie Olsztyn
Okręg nr 4 Warszawa z 8 powiatami województwa mazowieckiego Warszawa
Okręg nr 5 4 miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego Warszawa
Okręg nr 6 województwo łódzkie Łódź
Okręg nr 7 województwo wielkopolskie Poznań
Okręg nr 8 województwo lubelskie Lublin
Okręg nr 9 województwo podkarpackie Rzeszów
Okręg nr 10 województwo małopolskie i świętokrzyskie Kraków
Okręg nr 11 województwo śląskie Katowice
Okręg nr 12 województwo dolnośląskie i opolskie Wrocław
Okręg nr 13 województwo lubuskie i zachodniopomorskie Gorzów Wielkopolski

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego zgłaszani są na podstawie wniosków przygotowanych przez wyborców lub też partie polityczne, które tworzą koalicje. Kampania wyborcza przygotowana i prowadzona jest w ramach danego komitetu wyborczego z poszanowaniem zasad i reguł ogólnie przyjętych. Każdy komitet, by móc się zarejestrować potrzebuje zabrania 1000 podpisów poparcia pod danym wnioskiem. Listy okręgowa przygotowane są przez komitety. Obowiązkiem ich jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Przedział ten wacha się między pięcioma a dziesięcioma osobami na jednej liście. Kandydaci do Parlamentu Europejskiego mogą kandydować tylko z jednego okręgu i jednej listy wyborczej. Kolejną restrykcją jest liczba wymaganych podpisów pod rejestracją listy. W tym wypadku potrzebnych jest co najmniej 10 000 podpisów poparcia.

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004 roku, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zarządza wybory do Parlamentu Europejskiego. Informacja ta musi pojawić się w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polski najpóźniej w piątym dniu od dnia zarządzenia wyborów. Czynności wyborcze rozpoczynają się wraz z pojawieniem się oficjalnej informacji o zarządzeniu wyborów. Wszelkie działania muszą zakończyć się na 24 godziny przed dniem ich rozpoczęcia – czas ten nazwany jest potocznie "ciszą wyborczą". Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie kampanii wyborczej, komitetów zapisane są w Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.

Możliwość wzięcia udziału w wyborach i oddania głosów na swoich faworytów ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat, stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadchodzące wybory to już trzecie wybory, w których swój głos mogą oddać Polacy. Do tej pory jednak z tego uprawnienia skorzystało bardzo niewielu. W poprzednich głosowaniach w 2004 i 2009, frekwencja wyniosła odpowiednio 20 i 25%. Już niebawem dowiemy się, czy wybory 2014 będą przełomowe i więcej Polaków zdecyduje się w nich uczestniczyć.